Estructures per
centres de rentat

Estructura model tradicional qualitat inox

Descripció:
 • Pilars baixant estructura 129×2 (pulex brillant)
 • Base estructura amb tubs de 100x100x4
 • Tub marquesina 40x40x2
 • Tub per a mampares 60x40x2
 • Marquesina qualitat Composite 0,74cm, color a escollir
 • Coberta de panell sandvitx tapa juntes color blanc 3 cm.
 • Separacions de pistes amb expo panell

*Estructura calculada amb Tricalc

Estructura model tradicional qualitat galvanitzada

Descripció:
 • Pilars baixant estructura galvanitzada i pintat
 • Base estructura amb tubs de 100x100x4
 • Tub marquesina 40x40x2
 • Tub per a mampares 60x40x2
 • Marquesina qualitat Composite 0,74cm, color a escollir
 • Coberta de panell sandvitx tapa juntes color blanc 3 cm.
 • Separacions de pistes amb expo panell

*Estructura calculada amb Tricalc

Estructura TWA model RBV qualitat inox

Descripció:
 • Pilars baixant estructura 168,3×2 inox 304 2B
 • Tub quadrat 100x100x4 pilar central inox 304 2B
 • Base estructura amb tubs IPE 140 ACER N
 • Tub marquesina 100x60x4 inox 304 2B
 • Tub per a mampares 60x40x2
 • Coberta de panell sandvitx tapa juntes color blanc 3 cm.
 • Separacions de pistes amb expo panell 0,5X2m.

*Estructura calculada amb Tricalc

Estructura personalitzada 3+0 model elefante azul inox 304 pilars brillants

Descripció:
 • Pilars baixant estructura 168X3 (pulex brillant)
 • Base estructura con tubos de 100X60X4
 • Tub marquesina 40x40x1,5
 • Tub per a mampares 60x40x1,5
 • Tub central 80x80x4
 • Marquesina alumini lacat blanc 0,50cm. Ample
 • Coberta de policarbonat de 10cm transparent o opac
 • Separacions de pistes amb expo panell 2 x0,50
 • Cargols inox.

*Estructura calculada amb Tricalc
*Compleix normativa:

 • Accions: CTE DB SE-AE
 • Vent: CTE SE-AE

Tens dubtes?

Contacta'ns
sense compromís