Bugaderia autoservei

Model Mini 2+2 Obert

Bugaderia autoservei
MINI 2+2 OBERT

2.25 m. ample x 3.5 m. llarg

Gran part de l’èxit d’una bugaderia autoservei recau a la ubicació.

Supermercats, Benzineres, Centres comercials i Esdeveniments són excel·lents ubicacions.

COBERTA

El sistema de recollida
d'aigües pluvials
de la coberta evita
qualsevol possibilitat
de goteres o infiltracions d'aigua.

SOSTRE

Sostre amb panell sandvitx aïllant de 40mm de gruix.

VIDRE FLOTANT

Els 30mm de tolerància al
moviment del vidre flotant el fan resistent als moviments derivats del transport.

PARETS

Tancament lateral de sandvitx aïllant de 30mm de gruix.

VENTILACIÓ SALA DE MÀQUINES
XASSÍS Xassís en acer galvanitzat pintat amb pintura de poliuretà. Pintura usada per pintar vehicles. El client pot triar el Color RAL que vulgueu. Opcional: Xassís a INOX.

ALINEACIÓ SUPERIOR
ANTIVANDÀLICA

Les màquines estan ancorades per la part inferior interna. La planxa d'acer superior superposada a la màquina
evita qualsevol possibilitat
de sortir frontalment per la
part davantera en cas de
vandalisme.

COBERTA

El sistema de recollida daigües pluvials de la coberta evita qualsevol possibilitat de goteres o infiltracions d’aigua.

SOSTRE

Sostre amb panell sandvitx aïllant de 40mm de gruix.

VIDRE FLOTANT

Els 30mm de tolerància al
moviment del vidre flotant el fan resistent als moviments derivats del transport.

VENTILACIÓ SALA DE MÀQUINES

PARETS

Tancament lateral de sandvitx aïllant de 30mm de gruix.

XASSÍS

Xassís en acer galvanitzat pintat amb pintura de poliuretà. Pintura utlitzada per pintar vehicles. El client pot escollir el Color RAL que vulgui.
Opcional: Xassís a INOX.

ALINEACIÓ SUPERIOR ANTIVANDÀL·LICA

Les màquines estan ancorades per la part inferior interna. La planxa d’acer superior superposada a la màquina
evita qualsevol possibilitat
de sortir frontalment per la
part davantera en cas de
vandalisme.

TRANSPORT MARÍTIM

Gràcies a la seva resistent estructura no requereix per al transport de l’ús de bigues d’elevació.

El transport marítim es fa mitjançant un contenidor marítim de 40 peus High cube.

Instal·lacions

Les instal·lacions elèctriques, de fontaneria i de gas estan realitzades amb materials d’alta qualitat, optimitzades per al fàcil manteniment i ordenades per maximitzar l’aprofitament de l’espai.

Quadre Elèctric

Es protegeix les màquines amb proteccions magnetotèrmiques cada 2 màquines.

SÒL El terra de la Sala de màquines és de tauler fenòlic 100% Bedoll de Finlàndia recobert amb planxa d'acer. S'utilitza els mateixos materials que el terra dels camions frigorífics.

MOCHILA GAS MOTXILLA GAS PROPÀ

Opció

TRAMPILLES DE CONNEXIONAT Durant la posada en marxa i gràcies a les trapes disposades a terra, es permet una tolerància al connexionat del desguàs de 110mm de diàmetre, de laigua corrent i de lelectricitat.
TANCAMENTS Tancament posterior antivandàlic.

SÒL

El terra de la Sala de màquines és de tauler fenòlic 100% Bedoll de Finlàndia recobert amb planxa d’acer. S’utilitza els mateixos materials que el terra dels camions
frigorífics.

MOCHILA GAS MOTXILLA GAS PROPÀ

Opció

TRAMPILLES DE CONNEXIONAT

Durant la posada en marxa i gràcies a les trapes disposades a terra, es permet una tolerància al connexionat del desguàs
de 110mm de diàmetre, de laigua corrent i de lelectricitat.

TANCAMENTS

Tancament posterior antivandàlic.

Altres models*

*totes les màquines són personalitzables

M20´

2.35 m. ample x 5.9 m. llarg

M20’ x 2

4.70 m. ample x 5.90 m. llarg

MINI 2+1 OBERTA

2,25 m. ample 3m. llarg